Mobility Sensing wordt partner van DMI-ecosysteem

Mobility Sensing neemt als partner deel aan het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem, een samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel.

Met onze IoT sensoren kunnen we meetpunten realiseren en waardevolle live data leveren over elke straat. Hiermee geven we steden data over bijvoorbeeld de verkeersintensiteit en -snelheid, wegdektemperatuur- en conditie, en de luchttemperatuur en -kwaliteit.

DMI is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds. Het (DMI)-ecosysteem richt zich op slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Het voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het DMI-ecosysteem werkt als een publiek-privaat platform waarop alles met elkaar verbonden wordt, zowel data en informatie als kennis, producten, diensten en beleid in het fysieke domein. In het ecosysteem worden technologie, beleid, mensen en investeringen bij elkaar gebracht zodat bedrijven slimme oplossingen kunnen ontwikkelen en deze versneld èn grootschalig kunnen uitrollen. Met als gevolg dat gemeenten een beter inzicht krijgen in het functioneren van hun stad en op basis daarvan duurzame keuzes kunnen maken, voor en samen met bewoners en bedrijven.

Datadeling en hergebruik binnen het DMI-ecosysteem vindt op een maatschappelijk verantwoorde en veilige manier plaats en verloopt via een centrale Producten- en Diensten catalogus die toegang biedt tot alle producten, data en kennis. Voor meer informatie, zie DMI website.

scherm­afbeelding 2023 11 09 om 17.12.57

⏵ Terug naar de Nieuws pagina

Scroll naar boven