StreetSense verwerkt in Intelligentste fietspad van Nederland

Een intelligent stuk fietspad dat in kaart brengt hoeveel verkeer, met welke snelheid en op welk moment het erover heen rijdt, is niet langer utopie maar werkelijkheid en is te vinden op de TU Delft Campus. De geavanceerde sensoren én metingen die er gedaan worden, maken dit fietspad het meest intelligente van Nederland. Het fietspad levert namelijk cruciale informatie op over het gedrag van weggebruikers die vervolgens kunnen worden ingezet om de bereikbaarheid van steden van de toekomst slimmer en efficiënter te regelen.

Diverse sensoren, waaronder StreetSense, geven inzicht in hoe een weg gebruikt wordt en welke effecten dat op het fietspad heeft. Ook wordt informatie over de temperatuur en hoeveelheid neerslag verzameld. Deze sensoren – onder én in het wegdek – vormen een aanvulling op het geavanceerde bovengrondse monitoringssysteem op de campus dat bestaat uit 3D camera’s, wifi, radar, bluetooth en mmwave. Het project vormt een belangrijke testcase voor de werking van diverse sensoren die met de ervaringen uit dit project verder doorontwikkeld kunnen worden.

Het intelligente fietspad bestaat uit een duurzaam en circulair ontworpen elementen gemaakt van gerecycled huishoudelijk plastic afval en fungeert vanwege de holle ruimte ook als tijdelijke berging voor neerslag. Wegen die ‘snappen’ hoe ze gebruikt worden, wat voor verkeer er overheen gaat, hoeveel water ze kunnen bergen en vervolgens kunnen communiceren met andere platformen, zoals verkeerslichten, openbare verlichting, dynamische bewegwijzering maar bijvoorbeeld ook onderhoudsplanning en riolering, dat is de toekomst aldus Plastic Road dat samen met TU Delft, Mobility Innovation Centre Delft, Do IoT Fieldlab, MRDH, Gemeente Delft, Argaleo, AssetInsight, Bainisha, BG-Engineering, Hyrde, Mobility Sensing en Vialis aan het intelligentste fietspad werkt.

Half juni werden de eerste veelbelovende resultaten van het project gepresenteerd. Met name het combineren van verschillende data, geeft waardevolle informatie. Bijvoorbeeld over verkeersveiligheid in relatie tot weersomstandigheden. En tot op gedetailleerd niveau analyseren van  reizigersgedrag – met behoud van privacy uiteraard. Over hoe fietsers en voetgangers zich over het fietspad bewegen, over uitwijkmanoeuvres, stressfactoren, wat voor typen voertuigen er over het fietspad heen gaan etc. De opgehaalde data uit de ingebouwde sensoren blijkt heel waardevol voor beleidsmakers om de verkeersdrukte te beperken en de veiligheid van weggebruikers te verbeteren. Volgens projectleider Sascha Hoogendoorn is het al mogelijk om op basis van een klein stuk fietspad een inschatting te maken van hoe druk het over een half uur op de gehele campus is. “Dit betekent in de praktijk dat je lang niet overal hoeft te meten om dit soort inschattingen te maken”, aldus Hoogendoorn.

In het voorjaar van 2023 worden er meer wetenschappelijke resultaten van de pilot verwacht.

Meer over het project en een korte animatie is te vinden op:

https://micd.tudelftcampus.nl/projects/intelligent-bicycle-path/

https://www.tudelft.nl/2021/valorisatie/intelligentste-fietspad-van-nederland-op-tu-delft-campus

plasticroad delft

 

⏵ Terug naar de Nieuws pagina

Scroll naar boven