Mobility Sensing wint aanbesteding voor inwinning en levering bruggendata

Mobility Sensing is door Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) geselecteerd als datapartner voor de inwinning en levering van bruggendata (brug‐open / brug‐dicht) van 141 bruggen voor de komende 3 jaar. Dit is belangrijke data voor wegbeheerders als Rijkswaterstaat en provincies om weggebruikers beter te informeren over brugopeningen. Mobility Sensing, dat de afgelopen vier jaar met BridgeSense ook de data-inwinning verzorgde, is blij met het gestelde vertrouwen en de nieuwe opdracht tot 2024.

Verlenging en uitbreiding van sensordata-inwinning
Vanaf 1 oktober 2021 zijn alle bruglocaties uitgerust met BridgeSense sensoren die 24 x 7 actuele gegevens zullen leveren over een periode drie jaar. Ook zorgt Mobility Sensing voor het beheer, onderhoud en controle van de apparatuur en verwerkt, valideert en levert het de real-time data in DATEX II-formaat aan bij het centrale systeem van Blauwe Golf Verbindend. Een verbetering ten opzichte van de vorige aanbesteding is dat de sensoren al binnen 2 seconden na het aangaan van de bruglichten melding kunnen geven dat de brug open is. Bruggen die al waren uitgerust met BridgeSense sensoren zullen een technologie upgrade krijgen zodat de melding nog sneller binnenkomt en weg- en vaarweggebruikers gedurende hun route worden gewaarschuwd over een brugopening.

Bewezen robuuste technologie
De voor NDW ingezette BridgeSense sensortechnologie is speciaal ontworpen om beweegbare bruggen online te krijgen. De sensorpods signaleren elke situatieverandering van (vaar)wegversperringen en waarschuwingslichten en rapporteren deze vervolgens via Blauwe Golf Verbindend en NDW aan alle populaire verkeers- en navigatieapplicaties, zowel op smartphone als in-dash.

⏵ Terug naar de Nieuws pagina

Scroll naar boven